Meijerij de Witte Raaf
Uitgeverij


ONS ASSORTIMENT
Hieronder vindt u enkele werken uit ons assortiment. Klik op de titel van het werk voor nadere informatie.


DUIVENLITERATUUR


       KIJK, EEN DUIF

       Auteur: Jan Luchtmeijer

       Uitgave: 2012


       DE DUIF, Met kunst en vliegwerk door tijd en ruimte

       Auteur: Jan Luchtmeijer

       Uitgave: 2018


       Friese duivenslagpoorten; heden en verleden

       Auteur: Jan Luchtmeijer

       Uitgave: februari 2023


SCHILDERKUNST


       Allemaal uit het hoofd, Schilderijen van G.J. Luchtmeijer

       Auteurs: G.J. Luchtmeijer / J. Luchtmeijer

       Uitgave: 2018


       DE DUIF IN DE WESTERSE SCHILDERKUNST

       Van de 3e tot de 21e eeuw

       Auteur: J. Luchtmeijer

       Uitgave: 2021


GENEALOGIE


       HET SPOOR TERUG, Zeven eeuwen genealogische geschiedenis

       Auteur: Marijke Luchtmeijer-Brand

       Uitgave: 2020


POƋZIE


       Vlinder op een vinger, Gedichten

       Auteur: G.J. Luchtmeijer

       Uitgave: 2018


       Een handvol zand, Gedichten

       Auteur: G.J. Luchtmeijer

       Uitgave: 2018


       Wanneer het stil wordt, Gedichten

       Auteur: G.J. Luchtmeijer

       Uitgave: 2018


PROZA


        Het Rosarium

       Auteur: G.J. Luchtmeijer

       Uitgave: 2019


       Dichter zonder gedicht

       Auteur: G.J. Luchtmeijer

       Uitgave: voorjaar 2019


       Stuifmeel over de grassen

       Auteur: G.J. Luchtmeijer

       Uitgave: 2021


       Het is er niet meer

       Auteur: G.J. Luchtmeijer

       Uitgave: november 2022