Meijerij de Witte Raaf
Uitgeverij


PRESENTATIES


Naast het schrijven van artikelen en het uitgeven van boeken geven we ook presentaties over de culturele achtergrond en de geschiedenis van de duif.

Deze lezingen geven we meestal bij duivenverenigingen, maar ze zijn ook zeer geschikt voor andere gezelschappen.

In 2013 hielden we een lezing tijdens de jaarvergadering van de NBS.Bij de presentatie wordt gebruik gemaakt van PowerPoint, waarbij we onze eigen beamer en laptop meenemen.


Enkele presentaties uit ons repertoire:


DE DUIF ALS BOODSCHAPPER.

Bij deze presentatie beschrijven we de rol van boodschapper die de duif door de eeuwen heen in verschillende landen heeft gespeeld. Het gaat om zowel het overbrengen van een fysieke boodschap als het overbrengen van een gedachte of idee.

DE DUIF ALS PROOI.

De duif is door de tijd heen een prooi geweest voor de mens met zijn duivenjacht en duivenschieten, maar ook als prooi voor roofdieren. Dit wordt in deze presentatie getoond.

DE DUIF ALS VLEES EN MESTPRODUCENT.

Door de eeuwen heen is er op de duif gejaagd en heeft men duiven gefokt voor het vlees. Echter ook de mest werd voor veel doeleinden gebruikt, zoals voor bemesting van het land, als medicijn, als leverancier van salpeter voor het vervaardigen van buskruit en nog vele andere.

DE DUIF IN DE GODSDIENST.

Deze presentatie verhaalt over de rol die de duif gespeeld heeft en soms nog speelt in de verschillende godsdiensten vanaf de Egyptenaren en de vroege bewoners van het Midden Oosten tot aan het Christendom.

ONZE GEVEDERDE DINOSAURIËRS.

Deze wat lange presentatie laat het ontstaan van de(sier)duif zien. Het begint bij de Schepping of bij de Big Bang en via allerlei tussengedaantes waaronder de dinosaurussen ontwikkelt de duif zich. Er is aandacht voor evolutie en erfelijkheid.

DE REIS VAN DE DUIF.

Deze ook voor niet duivenliefhebbers interessante presentatie laat zien hoe de duif door verschillende culturen zijn weg naar ons land weet te vinden. Veel culturele aspecten komen aan de orde, godsdienst, communicatie, vlees- en mestproductie enz.

DUIVENSLAGPOORTEN IN FRIESLAND.

Friesland kent nog zes fraaie duivenslagpoorten. Het zijn duivenverblijven die in de toegangspoort van al dan niet nog aanwezige states zijn gebouwd. Ze zijn een bijzonder onderdeel van de Friese cultuur. Deze presentatie bespreekt hun bouw en hun geschiedenis.

DE STRAATDUIF.

De straatduif is een omstreden vogel. Door sommige mensen is hij zeer geliefd en wordt hij overdadig door hen gevoerd. Anderen haten hem, noemen hem een vliegende rat en bedenken allerlei soms zeer bizarre technieken om van hem verlost te zijn.

Deze presentatie laat iets zien van dit dualisme.

ORCHIDEEËN.

Volledig anders, maar zeer fraai is de presentatie over orchideeën. Samengesteld voor het 80-jarig jubileum van de Friesche Sierduiven Club, blijkt hij door meerdere typen vereniging zeer gewaardeerd te worden. Het toont de groei en bloei van vele soorten orchideeën.