Meijerij de Witte Raaf
Uitgeverij


DE DUIF IN DE WESTERSE SCHILDERKUNST

Van de 3e tot de 21e eeuw


Auteur: Jan Luchtmeijer

Redactie: J. Luchtmeijer

Uitgave: 2021

ISBN: 9789082928396

Hardback, 22 x 28,6 cm.

588 pagina's

1200 afbeeldingen, meestal in kleur

Prijs € 90,00

Verzendkosten: Nederland  7,50


Dit boek ‘De duif in de westerse schilderkunst, van de 3e tot de 21e eeuw’ schenkt aandacht aan duiven als onderwerp of bijfiguur in deze kunst.

Als geïnteresseerde in de culturele achtergrond van de duif ging ik op zoek naar een boek waarin de rol van de duif in de kunst wordt beschreven. Zo’n boek bleek niet te bestaan. Er zijn boeken geschreven die het paard, de hond of de kat in de kunst als onderwerp hebben, maar de duif, het dier dat ongetwijfeld het veelvuldigst in de westerse kunst voorkomt, is onverklaarbaar niet aan de orde gekomen. Er bestaat van mij het boek ‘De Duif, met kunst en vliegwerk door de tijd en ruimte’ waarin veel kunstwerken zijn opgenomen met de duif als onderwerp. Dat boek beschrijft de culturele achtergrond van de duif, maar gaat minder diep in op de functie van de duif in de schilderkunst. Dat er geen speciaal boek bestond over de rol van de duif in de kunst heeft mij hogelijk verbaasd, want duiven hebben sinds lang een belangrijke rol gespeeld in het leven van veel mensen en doen dat nog steeds. De oud wereldkampioen boksen Mike Tyson zei zelfs: “Het eerste waar ik ooit van gehouden heb, was een duif. Ik weet niet waarom… ik vind het raar om het uit te leggen. Duiven zijn onderdeel van mijn leven”.

De duif heeft meerdere kunstenaars geïnspireerd. Van de dichters noem ik Guido Gezelle en M. Vasalis. Van laatstgenoemde is het gedicht "Duif" opgenomen. Meerdere kunstenaars hielden zich bezig met het fokken van duiven. Zowel Picasso, Matisse, Severini als Dali hadden duiven. De Zeeuwse dichter Hans Warren was een fervent fokker van vinkduiven. De componist Antonin Dvorák hield verschillende duivenrassen die hij tijdens zijn verblijf in Amerika erg miste en waar hij zich zorgen over maakte. Hij informeerde voortdurend naar hun welzijn in zijn correspondentie met zijn huishoudster thuis in Vysoká in Tsjechië. Hij stuurde lijsten met instructies om zijn duiven de best mogelijke zorg te geven. Een of twee keer per week bezocht hij in New York een kleine dierentuin in Central Park waar ongeveer 200 duiven werden gehouden. Dvorák componeerde zelfs een symfonisch gedicht voor orkest over duiven: ‘De wilde duif’.

Ik ben van mening dat het de moeite waard is om de rol van de duif in de kunst vast te leggen. Tijdens mijn werkzaamheden aan dit boek bleken er zoveel kunstwerken te bestaan met de duif als onderwerp of bijfiguur, dat volstaan moest worden met het uitsluitend beschrijven van de plaats van de duif in de westerse schilderkunst.

Ik heb niet naar volledigheid gestreefd, maar naar een globaal overzicht waarbij de duif door de tijd heen wordt gevolgd op zijn reis door de westerse schilderkunst.

‘De duif in de westerse schilderkunst’ is het eerste boek dat dit onderwerp behandelt. Een uitgever stelt zich de vraag of er genoeg belangstelling voor zo’n uitgave zal bestaan. Een vraag naar onzekerheid. Voor mij was dit de reden het werk  voor mij persoonlijk te laten drukken om de grote hoeveelheid verzamelde gegevens niet verloren te laten gaan. Het verzamelen van de gegevens, de tekst, de opmaak, de beeldcorrectie en de uiteindelijke uitgave werden volledig door mij verzorgd. Het boek zal niet in de reguliere boekhandel te koop zijn.


Het boek zal te koop zijn op de diverse duivenshows voor € 90,00 of is te bestellen door storten van € 97,50 op IBAN: NL56 RABO 0153 8794 59 t.n.v. J. Luchtmeijer, onder vermelding van DE DUIF IN DE WESTERSE SCHILDERKUNST.

Voor overige landen in Europa 1 bedraagt de prijs € 111,00 inclusief verzendkosten. Voor Europa 2 € 120,00.


Graag hierbij duidelijk uw naam en adres aangeven.