Meijerij de Witte Raaf
Uitgeverij


HET SPOOR TERUG

Zeven eeuwen genealogische geschiedenis


Auteur: Marijke Luchtmeijer-Brand

Uitgave: 2020

ISBN: 9789082928372

Hardback, 21,59 x 27,94 cm.

506 pagina's

Rijk geïllustreerd

Prijs € 75,00


Luchtmeijer is een bijzondere achternaam, weinigen zullen hem kennen. Waar komt die naam vandaan? Fokke Luchtmeijer was niet oud geworden en hij had nog jonge kinderen nagelaten.HET SPOOR TERUG, Zeven eeuwen genealogische geschiedenis Wat wisten zij eigenlijk van hem en zijn familie? Moest de oorsprong van de naam Luchtmeijer niet in Duitsland gezocht worden? Op het internet bleken antwoorden te vinden te zijn op gestelde vragen. Er werden ‘personen gevonden’, waarmee een stamboom werd opgebouwd, een kwartierstaat. De nieuwsgierigheid ging echter verder. Wat moesten de gevonden voorouders zeker hebben meegemaakt, welke omwentelingen, oorlogen, rampen en ziekten? Waren hùn persoonlijke gegevens in het grotere geheel van het leven in die tijd op die plek te plaatsen? De nieuwsgierigheid ging over in een drang om ‘alles’ te weten van ‘alle’ voorouders van Fokke  Luchtmeijer in hun regio in hun tijd. Het was het begin van een verslavende zoektocht naar hen die ons voorgingen. Er is gekozen om achterwaarts de geschiedenis in te gaan langs de sterkste familierelaties, die van zoon of dochter op vader en moeder. Om zo geleid door verwantschappen een reis door het verleden te maken. De kroniek is beschreven tot halverwege de 13e eeuw, want, door enig geluk wellicht, zijn er geschreven bronnen van voorouders uit die tijd. Uiteindelijk zijn er 368 voorouders en hun gezinnen besproken in 23 generaties tegen de achtergrond van de geschiedenis. Een groot aantal zaken is daarbij aan de orde gekomen, zoals de turfstekerij in de Kop van Overijssel, patriotten in Brielle, linnenwevers in Hattem, een Duitse ‘Hollandgänger’ uit Gohfeld, Oostzeevaarders uit Friesland, pottenbakkers in Bergen op Zoom, bierbrouwers en de beeldenstorm in Delft, Willem van Oranje in Sint Truiden, de reformatie in Twente en de Achterhoek, Hoekse-en Kabeljauwse twisten in Dordrecht en de ridders van het Hoeks Verbond. Indrukwekkend waren de testamenten in de tijd van de pest, die spraken over ‘de broosheijt des menschelijcken levens’ ‘…wetende (van) niets seckerder te wesen is in dese bedrouffde wereldt, als de doodt…’.Van Luchtmeijer tot Brederode, een kroniek die een link legt tussen genealogie en geschiedenis.